Zapraszamy do wykonania okresowych przeglądów technicznych silników spalinowych i przeglądów konserwacyjnych wózków i podestów.

Systematyczne wykonywanie technicznych przeglądów okresowych silników i całych wózków widłowych i podestów zgodnie z zaleceniami producentów zapewni sprawne działanie Państwa parku maszynowego, jego żywotność, ciągłość produkcji oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących te urządzenia. Nasi pracownicy z dużą starannością wykonują przeglądy silników spalinowych różnych marek. Do przeglądów używamy zalecane przez producentów materiały eksploatacyjny i części zamienne wysokiej jakości oraz dedykowane dla danego urządzenia płyny i oleje. Nasz dział techniczny dba o regularność tych działań. Zgodnie z przepisami o dozorze technicznym wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome powinny mieć przeprowadzane przeglądy konserwacyjne  wykonywane przez konserwatora posiadającego odpowiednie uprawnienia UDT.

Przeglądy konserwacyjne w zależności od rodzaju urządzenia są wykonywane najczęściej co 30 dni lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i dozoru technicznego. Przegląd konserwacyjny polega na sprawdzeniu prawidłowości działania wszystkich układów technicznych w tym szczelności układu hydraulicznego, luzów masztu podnoszenia i osi kierowanej, sprawdzeniu układu hamulcowego, ocenie stopnia zużycia ogumienia i wideł, stopnia rozciągnięcia łańcuchów oraz sprawdzeniu prawidłowości oznakowania wózka czy podestu  pod względem bezpieczeństwa  użytkowania sprzętu.

Procedurę przeglądu konserwacyjnego kończy decyzja konserwatora o dopuszczeniu sprzętu do dalszej eksploatacji.